.Evghenii: . / 26.08.19/ 1. - . 2. - . , 3. - . 4. - - . 5. - . 6. - . 7. - . 8. - - ., . 9. - . 10. - . 11. - - . 12. - . 13. - . 14. - . 15. - . 16. - . 17. - . 18. - . 19. - . 20. - . 21. - . 22. - ., 23. - 24. - 25. - 26. / - - 27. - - 28. - 29. - - 30. - - 31. - 32. - 33. - - 34. - 35. - 36. - 37. - 38. - - 39. - 40. - / 41. - 42. - 43. - 44. - 45. / - 46. - 47. - 48. - 49. / - 50. - - 51. -

- 69, : 1 2 3 4 5 All

Evghenii: Afanasij : 1834 .

Afanasij: Evghenii : 4. - . . 1836 . () 18 . 1834 . 216. (18) 36. 36. 14. 291. (38) 56. Evghenii : 21 1829 . . . , , : . 1762 , , : 34 758 50 3 - 20 - - 12 8 . - , . ? - ...

Evghenii: Afanasij : - , . ? . 1834 , 1816 54 . , , , ( .526), . , . P.S. . , - .


Afanasij: , ! , . 1801-1804 () , . 1834 . . , 1762 . .537 . 20 - 37 ( , , ). 40 - - 14 - - 9 - - 8 - - 7

Evghenii: Afanasij : 1834 205 1834 192 1834 200 1834

Afanasij: Evghenii : , . 1816 . 1811 . . 24. . 23. . 7363 : http://www.okorneva.ru/osinskiy-uezd-permskoy-gubernii/byimovskiy-zavod/

Evghenii: Afanasij : ?

Afanasij: (36) 1831 ( 1834 . 462). ... , 1811 . , .

Evghenii: Afanasij : ... . .

Afanasij: - Afanasij : : . 1762 , , : 34 758 50 3 - 20 - - 12 : , " ". 1801 . 18 () . 1834 . 54. (31) 1826 . , , .

Afanasij: Evghenii : . 79 - 96 34 - 50 28 - 45 / 515/ 40 - - 12 ( ) 42 - - 3 ( ) 1834 . 58. (65) 1817. 194. (56) 74. -

Evghenii: Evghenii : 70 748 43 - 60 / 506/ 60 8 758 3 - 20 - 1834 309 73 - 1817 . ,

: : , ...

Evghenii: : - -. " " .

Evghenii: Evghenii : 40 - 57 50 2 - 19 - - 10 11 6 - (6)